Často s našimi klienty řešíme kvalitu jednotlivých krypto aktiv, do kterých investujeme v rámci Fondu DAC.

Já si dovolím přirovnat krypto aktiva k dnes velmi oblíbeným start-up firmám. Vzniká jich velké množství s různou kvalitou. Podíl úspěšných start-up projektů se pohybuje okolo 10%, zbytek dříve nebo později umírá.

Podobný vývoj zažívají jednotlivá krypto aktiva a těch kvalitních je opravdu velmi málo. Opravdu pouze 10% krypto aktiv přežije a získá reálné uplatnění. O to více je potřeba se zaměřit pouze na projekty, které mají reálné uplatnění ve světě a již existující významná obchodní partnerství. Právě z tohoto důvodu jsme při výběru krypto aktiv do Fondu DAC velmi obezřetní a naše přísná kritéria splňuje pouze několik nejkvalitnějších projektů. Pouze díky tomu jsme schopni se vyhnout spekulacím a podvodným projektům.

Ve Fondu DAC investujeme do projektů, které mají již v tuto chvíli své místo na trhu v podstatě jisté. Jsou to projekty s velkou technologickou vyspělostí, vysokou mírou potřebnosti pro nastupující digitalizaci světa, pro budoucí fungování finančních, ekonomických a hodnotových transferů ve světě.