Jak pracujeme
Naše strategie je zaměřena na zhodnocování majetku pomocí digitálních aktiv

Je to nová třída investičních aktiv. 

Pro mnohé investory je to neznámé prostředí.

My se pohybujeme v kryptoměnách a digitálních aktivech již od roku 2012.

Je to dynamická oblast s možností významného růstu v následujících letech.

To ale neplatí pro všechna digitální aktiva. 

Naše společnost se zaměřuje na ty nejkvalitnější kryptografické projekty, které mají reálné využití v budoucím i současném finančním a obchodním světě.

Proto se neustále vzděláváme, analyzujeme a sledujeme dění v této oblasti.

 

Většina investic, těch nejziskovějších, začíná silnou vizí. Vstup do aktuálně více rizikové investice, ale s důkladnou znalostí PROČ.

Naším nejtypičtějším investorem je úspěšný člověk, který zná hodnotu peněz. 

Umí je sám vydělat a již investoval například do akcií, nemovitostí nebo ETF.

Kryptoměny ale byly pro něho vzdálenou oblastí.

Rád by část svých finančních prostředků vložil i do této nové a pespektivní třídy aktiv, ale není si jistý kde a jak začít, aby to nebylo pouhé nakoupení několika coinů na burze.

Hledá smysl investičního portfolia s vizí na 3 až 5 let.

 

Není třeba spěchat. 

Společně porozumíme Vašemu investičnímu cíli. Dohodneme se na podmínkách spolupráce a sepíšeme smlouvu jak bude naše spolupráce a investování probíhat.

Pokud se oboustranně dohodneme na spolupráci, vstoupíte do našeho fondu DAC zasláním dohodnuté částky k investici do digitálních aktiv na účet naší společnosti.

Další kroky jsou již na nás. Převedeme danou investiční částku na náš institucionální účet na kryptoměnovou burzu. Spolupracujeme jen s těmi největšími burzami, které jsou mnoho let na trhu a neměly žádný bezpečnostní incident v minulosti.

Podle naší aktuální strategie provedeme nákup kryptoměn.  

Kryptoměny použité pro Staking, tj. generující přibližně 2 až 6% stabilního výnosu ročně, zůstávají na kryptoměnové burze, aby mohly být digitální mince použity pro konsenzus sítě, případně je proveden staking přímo z cold storage.

Ostatní kryptoměny nakoupené dle hodnotové strategie, jsou převedeny na Cold Storage Ledger Nano X pro maximální bezpečnost a nejsou uloženy na burze.

 

Sami investujeme do stejných kryptoměn, které spravujeme ve fondu DAC.

Po celou dobu investičního horizontu, jsme s vámi ve spojení. 

Zasíláme vám přehled o vývoji hodnoty portfolia a organizujeme výroční setkání. Tak aby jste vždy věděli, co se s vašimi penězi děje a jak vidíme budoucí vývoj.

Od začátku investice, jste vy jako investor přímo majitelem kryptoměn. Je to váš digitální majetek.

Náš minimální investiční horizont je 1 rok od podpisu smlouvy, ale doporučujeme investovat na 3 až 5 let k dosažení co největšího možného ziskového zhodnocení investice.

Jakmile se společně rozhodneme kryptoměnové portfolio prodat, následují tyto kroky:

  • odeslání kryptoměn na kryptoměnovou burzu a jejich prodej
  • odeslání finančních prostředků na účet naší společnosti
  • kalkulace zisku, výpočet výkonové odměny
  • odeslání částky na Váš bankovní účet
  • Vy zdaňujete zisk dle Vaší situace a my také
  • naše spolupráce tímto byla ukončena, samozřejmě je možné ve spolupráci i nadále pokračovat, investovat novou částku, případně neprodávat celé portfolio. Vše záleží na naší společné dohodě

Nejčastější důvody, proč se naši investoři rozhodli jít na cestu zhodnocování majetku s námi

Naši investoři se dobře vyznají ve svém oboru, ale často nemají čas a ani znalosti a zkušenosti, jak se v kryptoměnách orientovat.

Na trhu je již více jak 5000 kryptoměn. Ve spoustě případů jsou to projekty, které zaniknou. Jak se v této spoustě whitepaperů a roadmap vyznat? Jak vyhodnotit, které projekty dávají smysl a mají již funkční produkty? 

Na to se v Digital Assets Capital společnosti dlouhodobě zaměřujeme a hodnotíme krypto projekty 5-ti bodovou investiční strategií a dalšími hledisky.

Není jim jasné jak blockchain a kryptografické projekty přesně fungují a co od nich lze očekávat. Nejsou si jisti zabezpečením investičního portfolia na delší horizont.

Blockchain jako použitá technologie pro reálné transakce je tu od roku 2009. Neexistuje jen jedna verze. Je zde velké množství variant, konsenzů sítí, technologií a velmi rychle vznikají další.

V krypto světě není žádná autorita, která by vám například vrátila špatně poslané měny zpět. Je to individuální odpovědnost. A proto je bezpečnost a její znalost velmi důležitá.

Kdy vlastně investiční portfolio kryptoměn prodat? Na jaké hodnotě?

To je asi jeden z nejpalčivějších problémů všech investorů. Kdy realizovat zisk? 

Investiční horizont na 3 až 5 let jsme nestanovili náhodně. Ale na základě odhadu uskutečnění významných již probíhajícíh i nových projektů a integrací vybraných kryptoměn.

Na základě toho, jsme také stanovili možné cenové úrovně, kterých můžou tyto měny dosáhnout. A také proto uvádíme jako cílové zhodnocení portfolia mezi 100 – 500%. V realitě se nám při velmi příznivých okolnostech (legislativa, objem transakcí, nové projekty, partneři …) může podařit i 1000 – 3000%. 

Pracujeme také na tzv. exit strategii, kdy budeme portfolia prodávat na určitých cenových úrovních postupně. Vždy po dohodě s investory. Tak abychom umožnili části portfolia dosáhnout i třeba zmíněných 3000%.  

Jak vyhodnocovat potenciální změny v portfoliu a jak celé portfolio spravovat?

V průběhu času, v našem případě uvedených 3 až 5 let, se situace v kryptoměnovém světě bude vyvíjet a měnit. 

Někdy je dobré nedělat žádné změny, naopak někdy je změna vhodná.

Proto krypto trhy neustále sledujeme, vyhodnocujeme a na základě naší investiční strategie rozhodujeme, zdali provedeme změny ve složení portfolia či ho ponecháme beze změny.

Tato činnost vyžaduje čas, energii a neustálé vzdělávání v tomto oboru.

Většina našich investorů má vlastní business, kterému dobře rozumí, a kde investují svůj čas. Tudíž jsou rádi, že v rámci naší spolupráce, jim tuto správu poskytujeme a to zcela bez management poplatků.

0
Optimální počet investorů ve fondu DAC
Pro výpočet hodnoty (ceny) kryptoměn v budoucnu (PH), které máme v investičních portfoliích investorů a také našich vlastních, používáme tzv. Fundamentální Oceňovací Framework pro krypto aktiva.
Tento model vychází z dokumentu od Roberta Mitchnicka a Susan Athey z roku 2018.
Dále jsme tento framework rozšířili o tzv. teorii inflexních bodů inovace a adopce kritickou masou.
Ing. Petr Kulhanek
Manažer fondu DAC

Často se nás ptáte, jakých výsledků jsme již ve zhodnocení portfolií digitálních aktiv dosáhli.

V roce 2013 jsme těžili Bitcoin a následně Litecoin. Ovšem na velmi slabé grafické kartě.
Takže jsme natěžili jen 0.03 BTC a 4.2 LTC.
V roce 2013 měl jeden Litecoin hodnotu 2 dolary.
Prodali jsme těchto pár Litecoinů v roce 2017 na ceně 250 dolarů
a tedy realizovali zisk 12,500 %.
Bohužel toho času jen na několika málo LTC mincích.

1 %
ROK 2017

Rok 2017 byl ve znamení velkých růstů kryptoměnového trhu. Kde se následně vytvořila cenová bublina.

V tomto roce jsme teprve připravovali 5-ti bodovou investiční strategii i fundamentální oceňovací framework, ale i přesto jsme realizovali zisk přes 600 procent.

1 %
rok 2018

V tomto roce začal dlouhodobější trend klesajícího trhu.

I tak jsem byli schopni vygenerovat zisk na stranu LONG, tedy stranu nákupu kryptoměn přesahující 150 procent. V tomto roce jsme též začali s budováním investičního portfolia kryptoměn podle naší strategie na 3 až 5 let.

1 %
ROK 2019

Rok 2019 byl náročným rokem pro investory do kryptoměn, jelikož klesající trh z roku 2018 stále pokračoval.

I přesto jsme dokázali zhodnotit část portfolia o 100 procent.

A také jsme se ještě více zaměřili na budování našeho hlavního investičního portfolia pro roky 2020 – 2025.

0 %?
roky 2020 - 2030

Následující dekáda, od 2020 do 2030 by mohla být jednou z největších šancí na nové rozdělení hodnoty majetku právě díky digitálním aktivům.

Rozhodně chceme být u toho s těmi nejkvalitnějšími kryptoměnami s reálnými připady užití. 

Sdílíme s vámi výsledky našeho referenčního portfolia, které jsme nakoupili na konci roku 2019 v hodnotě 40.000 dolarů. Naše cílové zhodnocení je v rozsahu 100 – 500%, ale u části portfolia bychom se rádi dostali až na 3000% v případě velmi positivního vývoje podle našeho fundamentálního oceňovacího modelu.

Buďte u toho s námi!

Jaké je naše Know-How a přidaná hodnota?

Jak jsme již zmínili, primárně nesdělujeme, jaké kryptoměny nakupujeme do portfolia fondu DAC až na jednu výjimku a tou je XRP. 

Nákup vybraných kryptoměn s největším potenciálem, dostatečnou likviditou a mnoha dalšími parametry, je ale jen začátek.

Dále celé portfolio bezpečně ukládáme na Cold Wallet a spravujeme zcela bez poplatků.

Tou nejlepší částí našeho know-how je, na jakých cenových úrovních krypto aktiva prodávat podle našeho unikátního oceňovacího frameworku (modelu), který jsme ještě rozšířili o ekonometrické modelování a teorii inflexních bodů inovace a adopce kritickou masou.

5-ti bodová investiční strategie + Discounted Cash Flow Model
45%
Bezpečné úložiště + Správa portfolia bez poplatků
10%
Prodejní strategie portfolia + Fundamentální oceňovací framework pro krypto aktiva + Ekonometrické modelování
45%
0 %
Tyto tři části tvoří dohromady naše know-how a přidanou hodnotu.

Tento 3-fázový investiční postup je unikátní nejen v ČR a SK, ale i celosvětově. Sám o sobě tvoří významnou konkurenční výhodu a přidanou hodnotu. 

Ale to ještě není vše. 

V rámci firmy používáme techniky a metody inspirované NLP neboli Neuro Linguistic Programming technikami. Které se zaměřují na dosahování cílů a žádoucích stavů, ať už v obchodním nebo osobním světě. 

Proto pracujeme s portfolii fondu DAC a i s našimi vlastními na základě principů NLP, tak abychom ještě zvýšili šanci na úspěšné zhodnocení, snížili riziko a celkově znali cestu jak se dostat ze současného stavu do žádoucího stavu.

Teď to nejlepší. Pro vás jako investora, je cesta ke smysluplnému investičnímu portfoliu kryptoměn velmi snadná.

Pro nás je to závazek k pokračujícímu vzdělávání, naprosto transparentní a důvěryhodné správě portfolia i následnému naplánovanému prodeji.

To ale ještě není vše. Mysleli jsme i na variantu, kdy by potenciální investiční portfolio bylo i po 3 až 5 letech v záporných hodnotách.

Scénář, že i po 5 letech by naše portfolio bylo v záporných hodnotách je méně pravděpodobný, než že bude vykazovat zisk. Ale je třeba se připravit i na tuto variantu.

varianta řešení 1

Prodej celého portfolia i s akceptovatelnou ztrátou. Investor neplatí žádnou výkonovou odměnu. Tuto variantu ale příliš nedoporučujeme.

varianta řešení 2

Převod kryptoměn na uvedené veřejné kryptoměnové adresy investora, ke kterým má přístup. Investor může dále držet tyto kryptoměny pro

možný budoucí růst hodnoty. Takže nerealizuje žádnou ztrátu.

varianta řešení 3

Prodloužení investičního horizontu dle společné dohody.

Pojďme na příběh investora Jana ...

Investor Jan slyšel o naší firmě Digital Assets Capital s.r.o. a o našem fondu DAC od kolegy v práci. Přečetl si jak pracujeme a čeho jsme již dosáhli.
Zaujal ho důraz na přidanou hodnotu pro něho ve spolupráci s námi a vytvoření portfolia tak, aby se jednotlivé kryptoměny vzájemně doplňovaly, nikoliv si konkurovaly. 
Současně ho zaujala férová a zcela transparentní poplatková struktura.
Ale stále měl otázky.

Jan si říkal: “Celkem rozumím IT, sám jsem si přes banku nakoupil akcie a i něco vydělal. Zvládnul bych i nákup kryptoměn? Nejspíš ano.” 

Připravil si tedy několik otázek a sešel se s Petrem a Davidem, zakladateli společnosti Digital Assets Capital. Byl rozhodnutý se ptát na všechny detaily, s plánem zaregistrovat se sám na kryptoměnové burze a nakoupit 2 kryptoměny s největší tržní kapitalizací, tedy Bitcoin a Ethereum. 

Jan: “Připravil jsem si několik dotazů. Líbí se mi co píšete na webu a jak přemýšlíte o vytváření smysluplných investičních portfolií kryptoměn. Ale stejně mám pořád hodně otázek.”

Petr: “Ahoj Honzo. Pojďme probrat jednotlivé dotazy. Zajímá nás tvůj názor.”

Jan: “Řekněme, že mám připravený 1 milion korun na investici do kryptoměn, který nebudu následující 3 roky potřebovat. Chápu, že je to rizikovější investice. Proč bych nemohl jednoduše provést registraci na burze a nakoupit třeba ten nejznámější Bitcrap, teda ten Bitcoin a k tomu to Ethereum nebo jak se to vyslovuje.”

Petr: “Je to tak jak říkáš. Nic ti nebrání nakoupit přímo na burze tyto dvě měny. K tomu nepotřebuješ spolupracovat s námi. Mám na tebe dotaz. Proč chceš koupit zrovna tyto dvě měny? Jaké mají případy užití pro náš finanční a ekonomický svět? Jak dlouho studuješ funkci těchto blockchainů a jejich přínos?”

Jan: “Po pravdě, rád bych je koupil hlavně proto, že se všude píše stále o Bitcoinu a Ethereum je druhé největší. Nic moc dalšího jsem o jejich využití nestudoval. Kolega v práci říkal, že Bitcoin je jako digitální zlato, teda dokonce prý lepší a jeho cena pořád jenom poroste.”

David: “Myslíš, že Bitcoin bude vzácný a proto se jeho cena musí stále zvyšovat? Neměla by hodnota kryptoměny vycházet především z případů užití firmami, lidmi a obchodem?”

Jan: “Upřímně já nevím. Asi si ještě budu muset více přečíst celkově o digitálních aktivech, abych tomu více rozumněl.”

Petr: “Pro nás je neustálé vzdělávání v oblasti digitálních aktiv, ale i jiných oblastech, velmi důležité. Protože především na poli této nové investiční třídy aktiv, se vše hodně rychle mění. “

Jan: “Dobře. Co byste řekli, že je pro začínající investory do kryptoměn nejtěžší?

David: “Většina investorů to chce prostě zkusit. Je to nová investiční třída aktiv. A v roce 2017 jsme viděli opravdu velký růst, i tisíce procent. Předpokládají, že se vše zopakuje a oni rychle vydělají. “

Petr: “Například my používáme tzv. 3-fázový přístup k investičním portfoliím. Nejdříve využíváme naší investiční 5-bodové strategie, kterou jsme budovali více jak tři roky. A vyhledáváme kryptoměny, které spolu budou velmi pravděpodobně tvořit nový finanční a obchodní eko-systém a jejich tokeny budou potřeba ke každodenním transakcím. 

Tuto část spousta investorů podceňuje. Nakoupí něco z Top10, často BTC a něco k tomu. Nehledají “Big Picture” a nepátrají po případech užití do budoucna. Nepropojí si novou architekturu digitálních řešení.

Druhým krokem je bezpečné uložení portfolií na cold wallets a v depositních boxech bank ve dvou zemích. Tak aby portfolia nebyla přístupná hackerům.

Třetím krokem a naším zcela originálním know-how je tzv. oceňovací framework pro digitální aktiva. Kde vycházíme z budoucích případů užití, modelujeme možný objem transakcí, počty mincí v oběhu a další parametry v ekonometrických modelech.

Tímto si stanovujeme cenové a hodnotové úrovně, na kterých plánujeme kryptoměny prodávat.

Jde o to, že většina investorů jednoduše neví, kdy vlastně ten BTC nebo ETH prodat. Je 50% zisku už dost? Půjde cena ještě výš? A proč? … 

Žádný model nemůže zcela předpovědět budoucí ceny. Ale poskytuje nám jasný plán, kde můžeme sledovat rostoucí objem transakcí a úspěšnost jednotlivých kryptoměn i jejich vzájemnou integraci. A tím získáme celkem velmi dobrý odhad jestli se přibližujeme k našim cenových hladinám k prodeji portfolia.

Dám ti příklad. Jednou z měn, které máme v portfoliích investorů i našich vlastních a zveřejňujeme ji, je XRP. Běžný investor, který je ovlivněn Bitcoinovou propagandou, má této měny v portfoliu možná tak 5%. Což je velmi málo. A navíc. Pokud je cena XRP na 0,20 dolarech, si tento investor řekne, že při růstu na 0,40 dolaru, už je ten správný čas na prodej. Neví proč. Prostě 100% je hezký zisk. 

Oproti nám má velkou nevýhodu. Sledujeme objem transakcí na XRP Ledger a rostoucí remitance koridory pro ODL (On Demand Liquidity), kde hraje XRP hlavní roli. Máme spočítané oceňovacím frameworkem možné rozsahy hodnoty XRP a cena 0,40 není ani na tom nejnižším. Proto na této ceně rozhodně nebudeme prodávat. Co na to říkáš? “

Jan: ” Uff. Teda takto do hloubky jsem o tom nepřemýšlel. Je to hodně informací. A není lehké se zorientovat. To co říkáte zní hodně zajímavě. Mám ale ještě další otázky.”

David: “Tak pojďme na ně.”

Jan: “Jak vnímáte postoj nejen investorů, ale i dalších lidí ke kryptoměnám v roce 2020? Já osobně to chci zkusit, ale slyšel jsem různé názory. 

David: “Máš pravdu. Zkus se zeptat například kolegů v práci, náhodně, jestli znají blockchain. Většina odpoví, co to je? Potom se zeptej na kryptoměny. Opět nejčastější odpověď bude, jo slyšel jsem, to myslíš ten Bitcoin. Ne díky, to mě nezajímá a je to stejně nesmysl. “

Petr: “Pokud se dnes, v roce 2020, bavíš s námi o investici do kryptoměn, znamená to, že jsi stále mezi prvními. Jsme na začátku. Očekáváme, že skutečný technologický průlom a nástup digitálních aktiv přijde v následující dekádě. Ještě lépe do roku 2025 bychom měli vidět podstatný podíl blockchainu na fungování finančních procesů. “

Jan: “Proč si myslíte, že většina lidí vnímá kryptoměny negativně?”

David: “Vedli jsme několikrát diskuzi například s finančními poradci. Zmínili jsme, že vytváříme a spravujeme investiční portfolia kryptoměn na základě dlouholeté strategie i oceňovacího modelu. Současně nás nezajímají kryptoměny bez skutečně silných případů užití, třeba jako zastaralý a energeticky neudržitelný Bitcoin. Naopak se zaměřujeme na komplementární portfolia, kde se nejlepší kryptoměny navzájem doplňují. Jaká myslíš že byla reakce od poradců nejčastěji? “

Jan: “Líbilo se jim to. Ne?”

Petr: “Většina řekla, že tomu nerozumí. A co mě osobně trochu mrzí, že neprojevili více zájmu o to, dozvědět se více a vzdělávat se v této oblasti. Pokud to shrnu. Potkali jsme několik honorovaných finančních poradců, kteří chtěli vědět více a zajímalo je, jak by mohli nabídnout tuto příležitost svým klientům k investici. Ovšem velký počet ostatních zmínil, že se budou raději držet nakupování pasivních indexových ETF zaměřených na akciové trhy. Tipnu si s velkou pravděpodobností, že do 3 let, kolem roku 2022, budou právě tito poradci hledat kvalitní správu digitálních aktiv pro své klienty. Důvod bude prostý. Obrovský zájem ze strany jejich klientů. To o co ale přijdou během těchto 3 let je, mít možnost vytvořit investiční portfolio kryptoměn na velmi zajímavých vstupních hodnotách těch nejkvalitnějších a potřebných projektů. “

Jan: “Pokud se rozhodnu spolupracovat s vámi, jak bude moje cesta investičního portfolia kryptoměn vypadat?”

David: “V první řadě nás bude zajímat tvůj postoj k investování a tvoje očekávání. Zeptáme se také na tvoje zkušenosti s kryptoměnami a jak vnímáš tuto třídu aktiv. “

Petr: “Jestliže uvidíš ty i my, že spolupráce přinese přidanou hodnotu a je to zajímavá příležitost, probereme tvůj investiční horizont, částku kterou chceš investovat a rádi zodpovíme jakékoliv další otázky.

Na základě investorské smlouvy a vyplněného dodatku k AML (Anti Money Laundering) vstoupíš do našeho fondu DAC. Jakmile od tebe obržíme investiční částku na účet naší společnosti, převedeme ji na kryptoměnovou burzu a nakoupíme kryptoměny podle naší 5-ti bodové strategie.

Od tohoto okamžiku jsi majitelem těchto kryptoměn a podílníkem fondu DAC.

Následně uložíme kryptoměny na Ledger Nano X a toto zařízení do depositního boxu v bance.

V průběhu tvého investičního horizontu, my doporučujeme 3-5 let, se o portfolio staráme, spravujeme ho a případně aktualizujeme pokud by k tomu nastal důvod.

Kontinuálně vyhodnocujeme podle oceňovacího frameworku, jaké jsou současné ceny kryptoměn v portfoliu v porovnání s našimi modely a rozsahy cen, na kterých plánujeme portfolio prodávat. Cílené zhodnocení je kolem 500%, rádi bychom část portfolia zhodnotili i kolem 1000%. To však nelze zaručit.” 

Jan: “Budete mi zasílat také nějaké reporty jak se moje investice vyvíjí?”

David: “Každý měsíc k poslednímu dni v měsíci, vypočítáváme hodnotu našeho DAC indexu i referenčního DAC portfolia. Současně pro každého investora generujeme PDF report stavu jeho investice k tomuto dni. Všechny reporty za každý měsíc nalezneš na našem webu pod sekcí MOJE INVESTICE, kde se stačí přihlásit. Zaregistrovat se můžeš sám, nebo ti vytvoříme účet my. 

Navíc jsme s tebou ve spojení po celou dobu investičního cyklu a jednou ročně pořádáme výroční setkání, kde procházíme jak se vyvíjí tvoje portfolio, jak vidíme dále trh digitálních aktiv, jaké jsou novinky a probíráme jakékoliv další dotazy. Setkat se je samozřejmě možné kdykoliv.”

Jan: “Vypadá to, že do toho s vámi půjdu. Ještě mám ale jeden dotaz. Jak je to s poplatky? Četl jsem o jednom slovenském startupu, který umožňuje investovat do kryptoměn komukoliv a ty mají celkem až 4 poplatky, to je vážně už moc.”

Petr: “Díky za otázku. Máš pravdu. Tento startup po tobě chce vstupní ale i výstupní poplatek. Navíc si musíš koupit tzv. licenci na jejich algoritmus a k tomu ti ještě přirazí výkonovou odměnu. To je naprosto nefér. Teda je to profitabilní pro majitele firmy. 

My pracujeme zcela jinak. Na začátku investice sice máme vstupní poplatek 3% z investované částky, minimálně 20000Kč, ale v průběhu celého investičního období neplatíš vůbec nic za správu portfolia. Tyto 3% použijeme na zabezpečení portfolia. Pokud ti vytvoříme zisk do 30% včetně na konci investičního období, neplatíš nám už nic. Žádnou výkonovou odměnu. Jestliže dokážeme zhodnotit tvoje peníze řekněme o 100% procent, je naše výkonová odměna 14% ze zisku. Ale pozor. Je to jen ze 70% tvého zisku, jelikož prvních 30% zisku je vždy tvých bez jakéhokoliv poplatku. Takto nám to přijde fér a plně transparentní pro obě strany.

 Jan: “Chápu do dobře tak, že pokud investuji na 5 let a vy mi zhodnotíte portfolio do 30%, což znamená zhruba 6% ročně něco jako klasický ETF fond, tak neplatím žádnou výkonovou odměnu? “

David: “Ano, správně. Myslíme si podle našich dosavadních mnohaletých zkušeností, že dokážeme zhodnotit tvoje portfolio o více jak 30% a tudíž na sebe bereme náklady se správou portfolia pokud by se nám to nepodařilo překonat.

Petr: “Vidíme to dokonce tak, že investování s námi je ještě poplatkově výhodnější než ETF fondy a k tomu s příležitostí k mnohonásobně většímu zhodnocením portfolia se stále kontrolovaným rizikem.”

 Jan: “Poslední dotaz. Jakmile se po naší dohodě na základě vašeho oceňovacího frameworku rozhodneme portfolio prodat, jak to probíhá?”

Petr: “Prodáme jednotlivé kryptoměny z portfolia na burze, vypočítáme výkonovou odměnu a zašleme částku na tvůj bankovní účet . Ty zdaníš zisk na své straně a my také podle zákonů pro s.r.o. 

Možná tě napadne, co se stane když by portfolio nebylo v zisku na konci období? Máme celkem tři varianty jak k této situaci přistoupit. Buď prodat portfolio i tak a realizovat ztrátu. To nedoporučujeme. Nebo ti zašleme kryptoměny na tebou spravované adresy a můžeš sám pokračovat v investici, nebo prodloužíme investiční horizont se správou od nás.”

Jan: “Díky moc za vaše odpovědi. Jdu do toho s vámi!