Možná jste již slyšeli termín NFT (Non Fungible Tokens) ve spojitosti s kryptoměnami a blockchain technologií. A možná jste si řekli: “‘K čemu to vlastně je? Má to nějakou hodnotu? A proč vlastně?”

Pokud vás tyto otázky zajímají, pojďme se podívat na konkrétní příklad NFT vytvořeného na Cardano síti.

Co je NFT?

Něco jako unikátní předmět, věc, která je jen jedna. Není zaměnitelná. Tak jako originál obrazu Mona Lisa. NFT může být více typů, dnes si ukážeme … unikátní NFT v podobě digitálního obrázku, PNG.

Cardano síť umožňuje vytvářet tzv. nativní tokeny. Na začátku, kdy byla funkcionalita spuštěna, byla většina NFT tvořena obrázkem, který někdo namaloval na PC a vy jste dostali jeho unikátní identifikátor uložený na blockchainu Cardano.

 

Tento náš obrázek v ukázce je unikátně vytvořen algoritmem na základě náhodně zvolených parametrů a charakteristik. Celkově projekt unsigs.com vytvořil 31119 takových obrazců a ty mají různou vzácnost. Čím větší vzácnost kombinace parametrů, tím potenciálně větší zájem lidí a cena.

 

Prvním ukazatelem vzácnosti je počet atributů obrázku.

Obrázek v naší ukázce jich má 5. Vše uloženo na blockchainu sítě Cardano, navždy. A vidíme, že 46,84% všech vygenerovaných obrazců z 31119 má pět atributů. Tudíž je to nejméně vzácný obrázek z pohledu počtu atributů. Ale může získat na vzácnosti pokud se bude více obrazců spojovat v jeden velký celek a případně z pohledu typu parametrů. Ukážeme si níže.

Druhým ukazatelem vzácnosti je druh, typ parametrů.

Unsigs distributions  (Normal, CDF, CDF, CDF, CDF)
Možná vám přijde, že je to složité. Ale v podstatě se jedná tak jako u obrazu Mona Lisa o různé kvalitativní prvky jako kvalita rámu, plátna, barev apod.
Jako ukázku jsem vybral parametr nazvaný “Distribution”. Vidíme, že nejvíce vzácná je varianta “Normal”, je distribuována pouze ve 4,1% případů. Náš obrázek má 5 atributů a ten první je vzácný, tedy Normal, ostatní mají hodnotu CDF a jsou nejvíce běžné.

Celkově lze shrnout, že tento obrázek v naší ukázce není příliš vzácný a může získat na důležitosti především pokud se spojí s dalšími a vytvoří nějaký zajímavý velký obraz a celek. Tato ukázka obrázku je reálná, jelikož jsem ho získal tím, že jsem na webu unsigs.com, poslal 50 ADA na uvedenou adresu a byly mi přiděleny náhodně 3 NFT, neboli obrázky. Jeden z nich byl tento.

Vše je uloženo na blockchainu sítě Cardano, pod adresou z jaké jste poslali platbu v ADA.

Zajímavé je, že tento token v podobě NFT obrázku je zde uložen navždy, tedy do té doby, kdy bude síť Cardano funkční. Pokud byste toto NFT někomu chtěli prodat nebo věnovat. Lze ho standardně poslat na jinou Cardano adresu a majitel této adresy ho bude vidět jako nativní token, který vlastní.

 

Určitě máte více otázek. Napište mi.

 

Spousta lidí se ptá: “No a k čemu je to všechno dobré? Proč to má hodnotu? Je to jen obrázek.”

Je to podobné jako s obrazem Mona Lisa. Pokud ho nikdo nebude chtít, nebude mít žádnou hodnotu.

 

Projekt unsigs.com vytvořil 31119 kusů obrázků. Každý je jiný. Má jiné atributy a parametry, které mají různou vzácnost. Někdo bude chtít například 100 kusů těchto NFT, aby vytvořil velké dílo, tak že je spojí dohromady a zrovna mu bude chybět tento obrázek. A koupí ho od vás. Pokud zaplatí více jak 50 ADA / 3 = 16,6 ADA, tak jste na tomto obrázku vydělali. Jelikož v první distribuci od unsigs.com byla cena 50 ADA za 3 NFTs a postupně se distribuce snižovala na 2 a 1 NFT za 50 ADA až do vyčerpání všech obrázků.

 

Poznámka: PNG obrázek je jen vizuální representace NFT, ale skutečné NTF je programátorský kód a parametry uložené na Cardano síti.